درباره

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با هدف ايجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقيقاتی بين محققان و متخصصان داخلی و خارجی تشکیل گردیده است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.