درباره

گروه فنی مهندسی سره گروه فنی مهندسی سره با تلاش بعضی از فارغ التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلاح هر چند ناچیز نقصان های موجود در روز های آغازین سال ۹۳ تشکیل گردیده است. گروه با رصد نیاز های کیفیت طراحی حوزه های مختلف ساختمانی، اصلاح کیفیت مصالح، ارتقاء و گسترش دانش مهندسین و بهبود شرایط اجرا، دپارتمان های کاربردی به شرح زیر ایجاد نموده است: ■ دپارتمان اجرا و نظارت ■ دپارتمان آموزش و تحقیقات ■ دپارتمان طراحی ■ دپارتمان مصالح نوین

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.