درباره

مرکز تخصصی برگزاری دوره های آموزشی مهندسی به منظور فراگیری مهارت و حرفه در سراسر کشور که از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نموده است. و تا کنون با برگزاری چندین سمینار و کنفرانس استانی و ملی و چندین دوره آمادگی آزمون های کارشناس رسمی و نظام مهندسی و نرم افزار ، توانسته است توجه جامعه مهندسین محترمی که به دنبال ارتقای حرفه ای و علمی خویش می باشند را در اکثر استان های کشور به خود جلب نماید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.