انجمن نانوفناوري ايران که با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ 1381/8/22 به همت تني چند از اساتيد و صاحبنظران دانشگاه‌ها و مراکز علمي پژوهشي کشور و با هدف گسترش، پيشبرد و ارتقای سطح دانش جامعه از فناوري‌هاي جديد، کمک به توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص و تشويق محققان و صنعتگران به کنکاش در نانوفناوري و نيز بهبود بخشيدن به امر آموزش، پژوهش (اعم از بنيادي، توسعه اي و يا كاربردي)‌ و سياستگزاري در زمينه هاي مربوطه، تشکيل گرديد در تاريخ 1382/4/4 تحت شماره 15485 در اداره ثبت شرکت‌ها رسمیت یافت و به منظور دستيابي به اهداف عاليه خود، اقدامات و برنامه هاي زير را در دستور کار خويش قرار داد: * گسترش فرهنگ‌ پژوهش‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ بين‌ محققان‌ و متخصصان آشنا‌ به نانوفناوري‌ * همكاري‌ با نهادهاي‌ اجرائي‌، علمي‌ و پژوهشي‌ کشور در زمينه‌ ارزيابي، بازنگري و اجراي‌ طرح‌های مرتبط با موضوع‌ فعاليت‌‌های انجمن *كمك‌ به‌ مديران‌ و ارگان هاي‌ سياستگزار به منظور تدوين‌ ضوابط و آئين‌ نامه‌هاي‌ اجرائي‌ مرتبط *ترغيب‌ و تشويق‌ پژوهشگران‌ (اعم از مراكز دانشگاهي و يا صنعتي) و تجليل‌ از استادان‌ و دانشجويان ممتاز *اطلاع‌ رساني‌ عمومي‌، خاصه‌ در متن‌ جامعه‌ علمي‌ از روند رو به‌ رشد فزاينده‌ فناوري نانو *كمك به ارائه‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و انتشار کتب و نشریات علمی و خبری *تشكيل‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌ المللي

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.