درباره

فصلنامه همشهری معمــاری همشهری معمــاری نگاهی معمارانه دارد به شهر و هر آنچه در شهر است. فصلنامه ای برای معماران، شهرسازان و همه کسانی که به نحوی به مباحث معمـــاری و شهــرسازی علاقمنـدند. همـــشهری معماری نشریه ای است با دو نگاه مختلف؛ دو جلد متفاوت دارد و دو مجموعه مطلب در آن عرضه شده است. در یک طرف آن میتوان از آثار و گفتارهای تحلیلی بزرگان و کارشناسان معماری و شهرسازی سراغ گرفت و مطالبی از فیلسوفان و جامعه شناسان نامدار را مطالعه کرد. طرف دیگر نشریه جایی برای مباحث مصداقی در حوزه معماری و شهرسازی است. در این طرف شما مطالبی درباره دکور، نما و تزئینات داخلی ساختمــــان خــانـه هایتـان می بینید و از تکنولوژی های جدید در عرصه ساخت بنا خبردار می شوید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.