درباره

سازمان و نهادی که شروع به فعالیت در یک زمینه تخصصی می نماید، برای پیشبرد اهداف خویش یک سری اصول و چارچوب را در نظر می گیرد تا درون آن به تلاش بپردازد. این اصول و چارچوب می تواند خط مشی یک سازمان را طی مدت زمان فعالیت تعیین نموده و دسترسی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را جهت دهی و معنا بخشی نماید. در واقع هیچ مجموعه منسجمی بدون این اصول و چارچوب وجود نداشته و قابل تصور نیست. مدرسه معماری معمارانه نیز از این مجموعه مستثنی نبوده و پایبندی به اصول و چارچوب ویژه ای را برای خود برگزیده است. مدرسه معماری معمارانه یک مؤسسه آموزشی فرهنگی و هنری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران است که هدف خود را در نام خود ، مدرسه معماری، خلاصه نموده است. اساسی ترین اصل حاضر در این سازمان را می توان پایبندی به آموزش متکی بر اخلاق دانست و بر اساس همین اصل، خط مشی مدرسه معماری معمارانه در جهت همگامی و همکلامی با محیط دانشگاهی است و نه صرف یک موجود وابسته به حضور آن. این امر بدین معنی است که خدمات مورد نظر مدرسه معماری معمارانه نه از جنس محیط دانشگاه است و نه از جنس مایحتاج برای ورود به این محیط. بلکه حرکتی است در جهت همگام شدن با دانشگاه برای آموزش و هدایت مخاطبینی که چیزی بیش از این را طلب می کنند و تفاوتی میان خود و دیگران را در محیط عمل و نظر معماری خواستارند. حرکت مدرسه معماری معمارانه، در وهله اول، حرکتی از نظر به عمل و فرآیند ساخت و پردازش را در عمل نمایش داده و به تجربه همراهانش خواهد افزود.دوره های آموزشی مدرسه معماری معمارانه شامل معماری ، معماری داخلی و شهرسازی می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.