درباره

موسسه اندیشه رسای شریف ۲۶۰۰۰ نفر از جامعه مهندسی کشور تا کنون تحت پوش خود قرار داده است. برگزاری دوره های مختلف با همکاری مراکز دولتی و خصوصی و حضور پرسنل مراکز در دوره ها، مانند کانون مهندسین ساختمان شهرستان کرج- کانون مهندسین ساختمان شهرستان ملارد- کانون مهندسین ساختمان شهرستان پاکدشت- شرکت ایران خودرو- شرکت سهامی برق منطقه ای تهران- سازمان زمین و مسکن- راه آهن شهری تهران (مترو)- شرکت توانیر- راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شرکت ملی گاز- شرکتهای متعدد پیمانکاری و مهندسین مشاور برخی از دفاتر نظام مهندسی ساختمان استانها. برگزاری سمینارهای تخصصی برگزاری دوره های آموزشی ، تمدید و پروانه اشتغال به کار مهندسی ایجاد فروشگاه تخصصی کتاب و نرم افزار در حوزه های مختلف اولین مرکز برگزار کننده دوره های ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی از سال ۱۳۷۹ تاکنون بابیشترین آمار قبولی ارائه کننده دوره های کاربردی – تخصصی مهندسی عمران از سال ۱۳۷۹ تاکنون ارائه کننده دوره های کاربردی – تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی از سال ۱۳۷۹ تاکنون ارائه کننده دوره های کاربردی – تخصصی صنعت برق از سال ۱۳۸۵ تاکنون ارائه کننده دوره های کاربردی – تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان از سال ۱۳۸۵ تاکنون ارائه کننده دوره های کاربردی – تخصصی مدیریت ، برنامه ریزی و قراردادها از سال ۱۳۸۷ تاکنون

دوره ها

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.