درباره

فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و محیط روستا این نشریه از سال ۱۳۵۹ چاپ و براساس ابلاغیه شماره ۹۷۶۵/۱۱/۳/۹۰ مورخ ۹۰/۰۱/۲۹ (مرکز برنامه­ریزی و سیاستگذاری پژوهشی) وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در کمیسیون بررسی نشریات کشور حائز شرایط دریافت درجه علمی – پژوهشی گردیده است. ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محسن سرتیپی پور کارشناس اجرایی: الهه آقاشاهی طراح جلد: الهه آقاشاهی ویراستاری فارسی: ناصر مختاری ویراستاری انگلیسی: دکتر احسان محمود کلایه www.jhre.ir

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.