درباره

در شهریور ماه 1386، با توجه به نیاز مبرم به غفلت زدایی از موضوع مخاطرات و تهدیدات و توجه ویژه به محور چهارم توسعه پایدار که همانا مدیریت حوادث و بحران ها می باشد، ایده تأسیس انجمنی تحت عنوان انجمن مدیریت حوادث یا مدیریت بحران از سوی برخی از اعضاء هیأت مؤسس مطرح گردید و پیگیری ها جهت تأسیس آن آغاز شد. مطابق مقررات وزارت علوم، تعدادی از اعضای هیأت علمی و دانشگاهی رشته های مرتبط و از دانشگاه های مختلف دعوت به همکاری در تأسیس انجمن شدند، پس از تلاش فراوان موافقت اولیه با اقدامات لازم برای تأسیس انجمن در تاریخ 1389/5/25 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام گردید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.