درباره

انجمن علمی انرژی بادی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که با کسب مجوز از معاونت پژوهش و فناوریِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می کند.

اهداف تأسیس انجمن:

• گسترش، پیشبرد و ارتقاء سطح دانش فنّاوری توربین بادی
• توسعه کیفی نیروهای متخصّص
• بهبود امور آموزشی و پژوهشی
• تشکیل هسته ی علمی- صنعتی در کشور

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.