درباره

انجمن صنفی شرکتهای آزمایشهای غیرمخرب ایران به همت جمعی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر در سال ۱۳۷۹ تاسیس و اساسنامه آن تهیه و تدوین شد. در فراخوان هیات موسس برای تشکیل مجمع عمومی ، نمایندگان شرکتهای مجری آزمایشهای غیرمخرب در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۳ در سالن دکتر حسابی سازمان انرژی اتمی گرد آمدند و اساسنامه انجمن به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و اولین هیات مدیره آن انتخاب شد. انجمن سپس تحت شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۹ در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید و رسماً کارخود را آغاز کرد. هیات مدیره دوم انجمن در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۴ و هیات مدیره سوم در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۹ انتخاب شدند. در طول فعالیت انجمن ملاحظه شد که پاره ای تغییرات جزئی در برخی مواد اساسنامه می تواند به پیشرفت امور کمک کند. از این رو، جلسه مجمع عمومی مورخ ۸۶/۰۳/۲۹ همزمان به صورت عادی و فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره و تغییر اساسنامه تشکیل شد. بر اساس پیشنهاد تعدادی از اعضای حاضر در جلسه مجمع ، عنوان انجمن به ”انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ” تغییر کرد و تغییراتی نیز در متن اساسنامه اعمال شد. وظایف و اختیارات ، حق عضویت، نوع عضویت و تشکیل هیات داوری مواردی است که در آنها تغییرات لازم اعمال شده است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.