درباره

انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی وسرامیک کشور

حوزه فعالیت انجمن حوزه جغرافیایی سراسر ایران (کشور) بوده و اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزی شهرتهران می باشد

حقوق و وظایف اساسی انجمن:

كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا

حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا

جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.

برگزاری نمایشگاههای بین المللی تخصصی اعم از داخلی و خارجی

همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی (اعتبار، مصرف، مسكن) و صندوق تعاون به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر

كوشش در تشكیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی

انعقاد پیمانهای دسته جمعی كار در حدود مقررات قانونی.

پیوستن ، همكاری ومشاركت  با سایر تشكل‌های صنفی مربوط و انجمن‌های صنفی همگن

دریافت ورودیه، حق عضویت و كمكهای مالی داوطلبانه اعضا. 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.