به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه کمی و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پ‍ژوهشي در زمينه هاي مربوط ، انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران تشکیل می گردد . اين انجمن موسسه غيرانتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پ‍ژوهشي و فني فعاليت مي كند وظايف و فعاليت ها: – ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصان که به گونه ای با علم مهندسی منابع آب سروکار دارند. – همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن – ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز – ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني – برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي – انتشار كتب و نشريات علمي “” اساسنامه انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران “”

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.