درباره

ناگفته نماند که آغاز حضورمان با بنیانگذاران این صنعت و پیش کسوتان آن به سالهای 1350 برمیگردد و حدود نیم قرن از آغاز این صنعت سپری شده است . گستردگی و تنوع در تولید مصالح ساختمانی اعم از مصالح اولیه همانند سیمان ، سنگدانه های بتن، آجر ، گچ ، میلگرد ، اسکلت فلزی ، و انواع دیگر مصالح شکل دهنده در ساختار بدنه ساختمان از یکسو و سایر مصالح دیگر از جمله پوشش های سطوح داخلی همانند کاشی و سرامیک ، رنگ ها و پانل هاو یا سطوح خارجی همانند سنگ و یا پوشش های نمای خارجی ساختمان و قطعات پیش ساخته ویژگی و استاندارد های خود را در ایستائی و پایداری طلب می کند . اضافه می نماید که سازه های صنعتی ، سدها ، پل ها ، جاده ها و دیگر صنایع نیز از این نیاز خارج نیست و هر یک بصورت جداگانه تکنیک ها و خصوصیات فنی خود را نیازمند است . بدون شک استحکام و پایائی مصالح در انواع پروژه ها و ساختارهای مذکور نیازمند استانداردهای خاصی است که انجمن تولید کنندگان مواد شیمیائی صنعت ساختمان قادر به پاسخگوئی بسیاری از آنها بوده و همواره کوشیده است با شرکتدر همایش ها ، سمینارها ، حضور در رسانه ملی و درج مقالات در جراید وانتشارات خود حامیان و علاقمندان این صنعت را از آن بهره مند سازد .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.