کانون معماران داخلی و تزئینات ساختمانی و اساسنامه آن با هدف ایجاد ارتباط، مشاوره و همکاری و اتحاد فی ما بین به خاطر فعالیتهای وسیع علمی و هنری تصویب و ذیل شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۵۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است که لازم است از دوست و همکار ارجمند جناب آقای مهندس ربانی که از موسسین موثر و فعال بودند تشکر و قدردانی کرد. کانون طی دو دوره انتخابات مجامع عمومی در سال‏های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ اعضاء هیات مدیره را برگزید تا مسئولیت را به عهده بگیرند که به حق نهایت سعی و کوشش خود را جهت پیشبرد اهداف کانون به عمل آوردند. از این سو لازم است از مرحوم مهندس ربیع عبقری که از مدیران سخت‏کوش کانون بودند یاد کرده و از خدواند منان شادی روح آن مرحوم را طلب نماییم. در مجمع عمومی سال ۱۳۶۰، تغییرات اساسنامه و تغییر نام کانون، به جامعه مهندسان معماری داخلی تصویب و گروهی از همکاران به عنوان شورای مدیریت انتخاب گردیدند. با تصویب قانون احزاب جمهوری اسلامی ایران، جامعه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای صدور پروانه فعالیت را برای جامعه درخواست نمود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.