مقدمات راه‌اندازی انجمن مهندسی گاز ایران از ابتدای سال ۱۳۸۳به همت جمعی از صاحب نظران با تجربه صنعت نفت و گاز، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و علاقمندان با اهداف فراگیر در زمینه‌های مختلف انرژی و ایجاد کانونی علمی جهت استادان، محققین و متخصصین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور آغاز گردید. در ادامه هیئت مؤسس انجمن مهندسی گاز ایران نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نمود و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۹ اساسنامه انجمن تصویب شد، بعد از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در گروه تخصصی فنی و مهندسی در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ پروانه تأسیس دریافت گردید. از تاریخ فوق اقدامات لازم جهت ثبت انجمن در اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری انجام و با شماره ۱۹۴۷۳به ثبت رسید. و در نهایت در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن مهندسی گاز ایران تاسیس گردید. آگهی تأسیس انجمن مهندسی گاز ایران در روزنامه رسمی شماره ۳۲/۶۹۰۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۷ به چاپ رسیده است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.