درباره

انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران در سال 1392 آغاز بكار نمود .اين انجمن موسسه اي غيرانتفاعي و مردم نهاد متشكل از مهندسين، متخصصين، دانش پژوهان و اساتيد دانشگاه هاي كشور در زمينه سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي است كه با هدف ايجاد حلقه ارتباطي بين سازمانها و ارگان هاي دولتي، شركت هاي مهندسين مشاور، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در عرصه داخلي و بين الملل تشكيل شده و از اعضايي بهره مي‌گيرد كه از سالها تجربه علمي، تخصصي و اجرايي در زمينه مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي برخوردارند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.