درباره

انجمن سرامیک ایران در سال 1371 و به منظور گسترش و پیشبرد علم و فن آوری سرامیک ، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود آموزش و پژوهش تشکیل شده و در حال حاضر به عنوان بنیادی غیر انتفاعی در زمینه های علمی ، پژوهشی و فنی فعالیت می نماید. اهداف: گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و فناوری سرامیک توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.