درباره

نشریه تهویه و تاسیسات صاحب امتیاز: شرکت تهویه تاسیسات امروز مدیر عامل: علی عباسی تفرشی مدیر مسئول: دکتر وحید وکیل الرعایا سردبیر: سید محمدرضا ناجیان همکاران هیأت تحریریه: پروفسور بیژن ثمالی، پروفسور QuangHa پروفسور RichardDibbs، پروفسور علیرضا کشاورزی دکتر جعفر مددنیا، دکتر محمدحسین شریفی مینا خطیبی،حسین صافی، محمدرضا رنجبر محمدعلی نجف، سحر زارع زاده، بهاره غلامی سارا نصیری ، پدرام عدالت، آرش عباس نیا،طاهره مصطفی پور رقیه عباس نژاد، سپیده نصیری تهیه گزارش و خبر: ناهید مرادی ویراستاران: ماریه فیروزی، مهدیه قمچیلی مسئول امور مالی: رحمان نصیری مسئول امور مشترکین: سمانه ایزدفرد سازمان آگهی: نازی احمدی، لیلا اله ویرن، سپیده غلامی تدارکات: حمید سلیمی طراحی و صفحه آرایی: سپیده گودرزی

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.