درباره

ماهنامه حرارت و برودت دوره انتشار : ماهنامه موضوع : خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی زبان : فارسی صاحب امتیاز : آینده نگر پارسیان مدیر مسئول : مهندس محمدرضا رزاقی اصفهانی سردبیر : مهندس محمدحسین دهقان محل انتشار : تهران

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.