درباره

ماهنامه استحکام ساختمان   ماهنامه استحکام ساختمان ، نشریه ای فنی مهندسی در مباحث مرتبط باحوزه عمران است. این ماهنامه با هدف نشر مقالات علمی ، فنی و کاربردی، گزارشات و مصاحبه های تخصصی، نقد و بررسی آیین نامه ها و پروژه های اجرایی در صنعت بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای و به منظور ایجاد فضای رقابت و پویایی بیشتر در بین مهندسین محاسب و ناظر، مجریان و مشاورین و پیمانکاران و تولید کنندگان این صنعت منتشر می شود. به منظور تحقق اهداف ماهنامه، از تمامی پژوهشگران، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این ماهنامه علمی ارسال نمایند. ماهنامه  «استحکام ساختمان » درموضوعات ذیل مقاله می پذیرد: طراحی، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها استحکام در معماری و مرمت بناهای تاریخی سازه و استحکامات در پدافند غیر عامل ارتباط با ماهنامه: هیات تحریریه نشریه:  دکتر عبدالرضا سروقد مقدم – دکتر آرمین عظیمی نژاد – دکتر علیرضا فاروقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس حسین اخلاقی سردبیر: دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.