درباره

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران با هدف حمایت صنفی و ساماندهی اعضا و مهندسین معمار و کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در این زمینه های طراحی و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان فعالیت دارند، تاسیس و در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت رسیده است.این انجمن یک تشکل صنفی کارفرمایی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی و در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه اعضا تلاش خواهد کرد .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.