درباره

ماهنامه پیشگامان تبرید دوره انتشار: ماهنامه زبان: فارسی صاحب امتیاز: شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز مدیر مسئول: دکتر غلامرضا صالحی سردبیر: مهندس سیدرحیم آشناخواه محل انتشار: تهران

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.