درباره

هر جامعه‌ای برای پیشرفت و ترقی نیاز دارد از خرد جمعی استفاده نماید و در این خصوص نقش سازمان‌های مردم نهاد که بدون توجه به منافع مادی و در جهت رشد و اعتلای جامعه بخصوص در حوزه گروه و تخصص خود گام برمی دارند بسیار حائز اهمیت است و چنانچه این گروه‌ها در مسیر قانون و با حفظ اخلاق و کرامت انسانی و با بهره گیری از تعالیم آسمانی مسیر خود را روشن نمایند و در آن مسیر همفکری و همیاری دیگران را طلب کنند قطعا دست خداوند و یاری او را شاهد خواهند بود و موسسه خانه عمران و معماری استان یزد نیز با این هدف ثبت گردیده است با شماره ۹۵۱ که انشا ا… بتواند در حوزه فنی و مهندسی ساختمان موجبات رشد و شکوفایی و همراهی و همکاری مهندسین رشته‌های هفت گانه ساختمان اعم از (معماری – عمران – برق – مکانیک – نقشه برداری – شهرسازی و ترافیک) را فراهم آورد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.