درباره

«کانون معماران معاصر»، به عنوان مرکزی جهت نشر و توسعه‌ی فرهنگ معماریِ واجد اندیشه و بااصالت و برای کمک به پرورش نسل معماران مؤلّف، می‌کوشد به آسیب‌شناسی بحران اندیشه‌ی معماران معاصر بپردازد. بدین منظور در تلاش است تا با هم‌اندیشی بزرگان و متقدّمین و به یاری متأخّرین و در قالب دپارتمان‌های تخصّصی چندسطحی، میان‌بخشی و چندسونگرو با بهره‌گیری از دانش و هنر اساتید و فرهیختگان مرتبط با این هنر متعالی، در قالب مجموعه‌ای منسجم و هدفمند، با امکانات و تجهیزات مناسب جهت مرتفع نمودن این مهم، گامی مؤثر بردارد.روشن است که تحقّق چنین رسالتی تنها به کمک عزم و خرد جمعی امکان‌پذیر است. بر این اساس، «کانون معماران معاصر» بر پایه‌ی ارتباط میان دپارتمان‌های تخصّصی مختلف و مجموعه‌ای از رویدادهای مؤثّر بر هم‌افزایی اندیشه‌ی صاحبان هنر و فرهنگ شکل گرفته است. ساختار مجموعه، خدمات متنوعی را در حوزه‌ی آموزش و پرورش، طراحی و تولید، نمایش آثار، و چاپ و نشر در دستور کار دارد. بدین سبب، بخش‌های اصلی کانون و نقش هر یک در دست‌یابی به سند چشم‌انداز به شرح ذیل معرّفی می‌گردند: ۱- بخش آموزش و پرورش ۲- بخش طرّاحی و تولید ۳- بخش نمایش آثار ۴- بخش چاپ و نشر

دوره ها

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.