انجمن مهندسان معمار و شهرساز استان البرز پس از حدود ده سال ارائه خدمات مهندسي به شهروندان كرجي در طراحی نقشه‌هاي معماري و نظارت بر ساختمانها تعدادي از اعضاء مهندسان معمار و شهرساز با تشكيل جلسات متعدد باين نتيجه رسيدند كه با تشكيل انجمن مهندسان معمار و شهرساز شهرستان كرج مي‌توانند ارائه خدمات مهندسي مورد نياز شهروندان را بهتر انجام داده و نسبت بارتقاء اين خدمات كوشا باشند فلذ با مأموريت دادن به سه نفر از اعضاء بنام‌هاي مرحوم مهندس حبيب‌اله رنجبركبوترخاني ، مهندس سيدمهدي دادور و مهندس ناصر رزق‌خواه بعنوان هيأت مؤسس اقدام بانجام مقدمات اداري تشكيل انجمن گرديد . در تاريخ 1377/11/1 و با حضور جمعي از اعضاء اولين جلسه مجمع عمومي تشكيل و هيأت‌مديره و بازرسان انتخاب گرديدند .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.