درباره

درخواست انتشار نشریه ارمغان در جلسه مورخ ۲۷/۹/۷۴ هیات نظارت بر مطبوعات مطرح و پروانه نشر صادر و موافقت گردید این نشریه با صاحب امتیازی و مدیر مسئول آقای مسعود کریم پور نطنزی با روی کرد خبری – تحلیلی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با گستره توزیع سراسر کشور به صورت روزنامه با ترتیب انتشار دو هفته یک بار چاپ و توزیع شود. نشریه ارمغان از سال ۷۵ تا کنون به فعالیت خود ادامه داده و علاوه بر انتشار روزنامه ارمغان سراسری، ویژه نامه ارمغان نطنز را نیز جهت استفاده همشهریان نطنزی منتشر نمود. ارمغان همچنین، از اردیبهشت سال ۹۵ با چاپ ویژه نامه مهندسی در کنار اعضای سازمان نظام مهندسی کشور قرار گرفت و اغلب رویکردی تحلیلی و انتقادی نسبت به مسائل داشته و بویژه ضمن واکاوی مشکلات و نواقص و کمبودها به ارائه مقالات و یاد داشت های تحلیلی حاوی پیشنهادات و راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات پرداخته است. این نشریه معمولا در ۸ صفحه تمام رنگی با کاغذ مرغوب منتشر می شود. علیرغم صرف هزینه های زیاد و تحمل سختی ها شورای نویسندگان با عشق و علاقه به کار خود ادامه داده و سرزنش ها و شکایات را به جان خریده و سعی نموده اند به رسالت مطبوعاتی خود وفادار بمانند و بجای خوش آیند این و آن صرفا به منافع مردم بیندیشند و انعکاس صدای مردم و پل ارتباطی مطمئن بین جامعه و مسئولین باشند. وام دار هیچ شخص و حزب و گروهی نبوده و افتخارمان رضایت مندی مردم بوده است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.