درباره

مدرسه‌ی نوآوری ارج در سال 1397 توسط جمعی از همکاران و دانش آموختگان رشته‌های مختلف طراحی که در یک حلقه‌ی کاری مشخص با یکدیگر مشغول به فعالیت حرفه‌ای بودند، با هدف گسترش دیدگاه تجربیشان پایه‌گذاری شد. ارج را می‌توان یک مدرسه بر پایه‌ی مفهوم “بدون محدودیت” که به دنبال همگرایی هنر، صنعت و خیال برای به تصویر کشیدن آینده است، دانست. همین خصوصیت باعث می‌شود تا آنرا اساسا یک مدرسه‌ی نوآوری مستقل بنامیم. ما در ارج از پیچیدگی‌های روش‌های ساخت گذر می‌کنیم و با نترسیدن از خلق کردن، روش‌های نوآورانه و مبتکرانه را تجربه می‌کنیم. همین جاست که صنعت‌گران و بازار‌های موجود را به وارد شدن به روش فکریمان دعوت می‌کنیم و پیشنهاد می‌دهیم تا با اشتراک گذاری تجارب و نیازها، سطح تاثیرگذاریشان بر آینده را افزایش دهند. ما بدون محدودیت به خلق رویاهایمان برای آینده می‌پردازیم.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.