درباره

تشکلی که امروز به نام انجمن صنفی شرکت های ساختمانی (ACCO) شناخته می‎شود با بیش از پنجاه سال قدمت کهنسال‎ترین تشکل صنفی کشور است. اگر ثبت رسمی این تشکل را با نام سندیکای شرکت های ساختمانی تولد اسمی آن بدانیم، نامه شماره 27851 اداره کل ثبت اسناد و املاک تاریخ 1326/12/11 را نشان می‎دهد و اگر واقعیت تشکیل عملی آن را بپذیریم، باید سال ها به عقب بازگردیم، آن زمان که هنوز قانون کار در ایران وجود نداشت. به هر حال سندیکای شرکت های ساختمانی که در سال 1326 یعنی 59 سال قبل به طور رسمی ثبت گردید، در طول سال های فعالیت حتی یک روز هم از کار باز نایستاده است. این تشکل مانند هر سازمان صنفی و اجتماعی دیگر فراز و نشیب‎هایی داشته ولی هیچگاه در حمایت از آبادانی و سازندگی کشور کوتاهی نکرده است. اگرچه امروز بعضی از بنیانگذاران اولیه و بسیاری از سازندگان سال‎های گذشته روی در نقاب تیره خاک کشیده‎اند، ولی ساختمان‎های گوناگون، پل‎ها، راه‎های آهن و شوسه که در آن روزگاران بدون داشتن ابزار و وسایل مکانیکی و فقط با همت و کوشش شبانه‎روزی مهندسان و کارگران ایرانی ساخته شده‎اند، هر یک همچون بنای یادبودی برای این عزیزان در هر گوشه میهن، خودنمایی می‎کنند. هنوز بازماندگان برومند مدیران برخی از آن شرکت ها چراغی را که پدرانشان برافروخته‎اند را روشن و نورانی نگاه داشته‎اند و هنوز انجمن شرکت های ساختمانی همه ساله سال روز فعالیت پیش‎کسوتان سازندگی را گرامی می‎دارد. "سندیکای شرکت های ساختمانی" در بهمن ماه 1372 و بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به "انجمن شرکت های ساختمانی" تغییر نام داد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.