گزارش نویسی، مستند سازی و آرشیو فنی پروژه

معرفی دوره:

مستند سازی و گزارش نویسی از ارکان مهم مدیریت پروژه بوده و منجر به جمع آوری و ارائه نتایج ماندگار حاصل از اجرای پروژه می گردد. درصورتیکه چیزی ثبت نشود، اتفاق نمی افتد و اگر چیزی ثبت شود، یعنی با انجام آن موافق شده است. گزارشات نیز ابزاری برای تایید فعالیتها و کارهای انجام شده در طول پروژه است.

در این کارگاه کاربردی نیز ضمن آشنائی با نحوه اجرای مستندسازی پروژه، الزامات طراحی و پیاده سازی سیستم مستندسازی پروژه (قبل، حین و پس از اجرای پروژه) تشریح می گردد تا آمادگی لازم جهت پیاده سازی مستندسازی در پروژه های سازمان ایجاد گردد.همچنین ضمن تبیین منابع زیر ساختی داده ای و اطلاعاتی لازم برای تهیه گزارشات پروژه، مهمترین اصول و تکنیک‌های نگارش گزارشات پروژه را بازتبیین نموده و نکات اجرائی و کاربردی جهت تهیه و ارائه گزارشات مؤثر را در سه بخش گزارشات پیشرفت، وضعیت و پیش بینی و برای المانهای زمان، هزینه، نفرساعت و پیشرفت  پروژه  تشریح می نماید.

 

اهداف دوره:

آشنائی با نحوه اجرای مستندسازی پروژه

طراحی و پیاده سازی سیستم مستندسازی پروژه (قبل، حین و پس از اجرای پروژه)

آمادگی لازم جهت پیاده سازی مستندسازی در پروژه های سازمان

آشنائی با گزارش نویسی و روشهای تهیه یک گزارش حرفه ای

شناخت روش های کنترل تغییرات گزارشات

آشنائی با طراحی و پیاده سازی سیستم جامع گزارشات سازمان

 

سرفصلهای دوره:

ارکان اصلی گزارش (وضعیت، پیشرفت و پیش بینی)

ارکان اصلی گزارشات یک صفحه ای و چند صفحه ای

نمایش صحیح اطلاعات در گزارشات گرافیکی

روش های تحلیل اطلاعات در گزارشات

نحوه صحیح گزارش مشکلات، تغییرات و راه کارهای پیشنهادی

قالب بندی و نهائی سازی گزارشات

اشتباهات رایج در ارائه گزارشات

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع گزارشات سازمان

بررسی نمونه گزارشهای حرفه ای

مستندسازی پروژه چیست؟ روش های دسته بندی مستندات پروژه به چه صورت است؟

انواع داده ها و اطلاعات پروژه چیست؟ چگونه می توان آنها را مستند کرد؟

اجزاء چرخه عمر مستندات پروژه

مستندسازی حین اجرای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟

مستندسازی انتهای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟

مدیریت تغییرات در مستندات پروژه به چه صورت انجام می پذیرد؟

قالب بندی و نهائی سازی مستندات پروژه

اشتباهات رایج در مستندسازی پروژه (آلودگی اطلاعات در مستندات، ارائه اطلاعات اضافی و …)

مشخصات واحد آرشیو و  مستندسازی پروژه در سازمان

آموزش و فرهنگ سازی در مستندسازی پروژه

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.