نرم افزارهای مهندسی

 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/03
 • پایان : 1399/07/04
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/28
 • پایان : 1399/08/07
 • مدرس : پوریا کاظمی
 • تعداد جلسات : 30 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/17
 • پایان : 1399/06/21
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/03
 • پایان : 1399/06/14
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/03
 • پایان : 1399/06/28
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/27
 • پایان : 1399/05/31
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/03
 • پایان : 1399/06/21
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/03
 • پایان : 1399/06/21
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/27
 • پایان : 1399/06/21
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/17
 • پایان : 1399/07/11
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/23
 • پایان : 1399/08/01
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 17 جلسه
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/27
 • پایان : 1399/06/28
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/26
 • پایان : 1399/07/04
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 20 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/01
 • پایان : 1399/07/12
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 20 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/28
 • پایان : 1399/06/10
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 12 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/26
 • پایان : 1399/06/06
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/23
 • پایان : 1399/05/20
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 12 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/25
 • پایان : 1399/06/26
 • مدرس : مهندس احسان طالبیان
 • تعداد جلسات : 10 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/24
 • پایان : 1399/06/25
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس احسان طالبیان
 • تعداد جلسات : 10 جلسه
 • موقعیت : خیابان شهید بهشتی- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/06
 • پایان : 1399/04/17
 • مدرس : مهندس بابایی
 • تعداد جلسات : 7 جلسه

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.