مهندسی ارزش

هدف مهندسی ارزش ارایه راهکارهای قابل اجرا در راستای حل مسأله، کاهش هزینه و افزایش کیفیت (عملکرد) است که تمامی این موارد در گرو توجه به کارکرد پروژه یا محصول می‌باشد، اما تحقق اهداف مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسیار مهم است. یافتن نقطه بهینه (تعادل) بین کارکرد، کیفیت و هزینه هدف دیگر مهندسی ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر می توان گفت هدف کلی مهندسی ارزش، افزایش ارزش پروژه است.

سرفصل های دوره:

مفهوم مهندسی ارزش

ویژگیهای مهندسی ارزش

جایگاه مهندسی ارزش در بین سایر روشهای برنامه ریزی 

 هزینه ها و لزوم بکارگیری مهندسی ارزش

چرخه عمر پروژه، بهره برداری و محصول

تاریخچه مهندسی ارزش در جهان و ایران

زمان بکارگیری مهندسی ارزش

شاخصهای مهندسی ارزش

معرفی اجمالی 8  فاز مهندسی ارزش و مفهوم آنها

ارتباط بین فازهای مهندسی ارزش 

 اصول بنیادین مهندسی ارزش

اعضای تیم مهندسی ارزش

شرایط شرکت کنندگان در مطالعات مهندسی ارزش

مقاطع اجرای مهندسی ارزش به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تشریح فاز انتخاب 

ادبیات تعریف کارکردها

نحوه دسته بندی کارکردها

مفهوم پارادیمها و نحوه برخورد با آنها

آشنایی با نمودار FAST و نحوه تهیه آن

تشریح فرآیند خلاقیت

اصول جلسات طوفان فکری

موانع خلاقیت

آشنایی با قوانین TRIZ

مثالها و اسلایدهای کاربردی از خلاقیت

تشریح فرآیند ارزیابی

آشنایی با نرم افزارهای ارزیابی 

آشنایی با سایر فرآیندهای مهندسی ارزش

ملاحظات کاربردی

مخاطبان دوره:

مدیران سطوح ارشد و میانی سازمان و کارشناسان زیربط.

 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.