مدیریت پروژه های ساختمانی و استاندارد های PMBOK

معرفی دوره:

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ، راهنمای دانش مدیریت پروژه می باشد که توسط موسسه مدیریت پروژه PMI تدوین شده است راهنمای PMBOK ، بمنظور استفاده از دانش، مهارت‌ها، ابزار و تکنیک‌های مربوط به پروژه ها تعریف شده است به طور خلاصه، استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه را مشخص می نماید. پذيرش رو به افزايش علم مديريت پروژه ما را ملزم مي‌سازد تا با تكيه بر این استاندارد جهاني با دانش، فرآيندها، مهارت‌ها و تكنيك‌هاي اين علم پيش رويم. اين دوره براي حرفه‌ اي كردن مديريت پروژه تدوين شده و با اتكاء به راهكارهاي برتر مطرح شده شاغلين مديريت پروژه را رو به جهشي بزرگ قرار مي‌دهد.

 

سرفصلهای دوره:

تاریخچه مدیریت پروژه

· چرخه عمر پروژه و محیط آن

· معرفی فرآیندها و حوزه های مدیریت پروژه

· مدیریت محدوده

· مدیریت زمان

· مدیریت هزینه

· مدیریت کیفیت

· مدیریت منابع انسانی

· مدیریت ریسک

· مدیریت ارتباطات

· مدیریت تدارکات

· مدیریت یکپارچگی

 

مخاطبان دوره:

دانشجویان مهندسی عمران

دانش آموختگان مهندسی عمران

دانشجویان مهندسی معماری

دانش آموختگان مهندسی معماری

دانشجویان مهندسی مکانیک

دانش آموختگان مهندسی مکانیک

دانشجویان مهندسی برق

دانش آموختگان مهندسی برق

دانشجویان مهندسی صنایع

دانش آموختگان مهندسی صنایع

دانش آموختگان سایر رشته ها

سرپرست های اجرایی پروزه

مدیران پروژه

تولید کنندگان و تامین کنندگان ساختمانی

فعالان بازاریابی و فروش ساختمانی

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.