مدیریت دعاوی و تعارضات در پروژه‌ها

سرفصل های دوره:

• آشنایی با مفاهیم پایه‌ای:پروژه، قرارداد، ارکان پروژه، ادعا (Claim)، مدیریت ادعا، تغییرات، تاخیرات، شرایط فسخ و اقاله قراردادها، خسارت عدم انجام تعهدات و ... 

• شناخت فرآیند و روندهای مدیریت ادعا، در الحاقیه استاندارد PMBOK

• شناخت انواع ادعا در مدیریت پروژه از منظرهای مختلف

• شناخت و دسته‌بندی مصادیق و منشاءهای بروز ادعا

• دسته‌بندی و تحلیل تاخیرات، الزامات لایحه تاخیرات و بررسی تحلیلی و موردی بخشنامه 5090

• مستندسازی در پروژه

• بررسی شرایط عمومی پیمان از منظر مدیریت ادعا

• چگونگی ارایه، اثبات و دفاع ادعا و ادعای متقابل

• آشنایی با روش‌های حل و فصل اختلاف و جایگاه حقوقی آن در ایران

• ارایه مثال‌های متعدد claim در قراردادهای «ساخت»، «مشاوره»، «طرح و ساخت» و....

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.