مدیریت تعمیر و نگهداری

سرفصلهای دوره:

 تعاریف- اصطلاحات و تاریخچه نگهداری و تعمیرات

تشریح انواع نگهداری و تعمیرات

ساختار سازمانی واحدهای نت

چرخه اجرای نگهداری و تعمیرات

مراحل پیاده‌سازی نت برنامه‌ریزی‌شده / پیشگیرانه

نمونه پیاده‌سازی نت پیشگیرانه

روش‌های اجرائی- دستورالعمل‌ها و فرم‌ها در برنامه‌ریزی نت

شاخص‌های نگهداری و تعمیرات

تشریح مبانی ممیزی نگهداری و تعمیرات

جایگاه برنامه‌ریزی نت در سازمان

بررسی نیازمندی‌های نرم‌افزارهای نگهداری و تعمیرات

کارگاه آموزشی

 

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها و بنگاه های صنعتی

مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

کارشناسان و مسئولان برنامه‌ریزی تعمیرات

روسای کارخانجات تولیدی و صنعتی

مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل، ساختمان و ارگان‌های نظامی

مدیران و کارشناسان واحد‌های پشتیبانی و تدارکات و خرید

مدیران و کارشناسان واحدهای ایمنی و محیط زیست

 

 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.