طراحی لرزه‌ای اتصالات پیچی و جوشی سازه‌های فولادی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

با توجه به رشد چشمگیر استفاده از سازه‌های فولادی لزوم پیاده سازی دقیق ملاحظات آیین‌نامه‌ای در طراحی اتصالات این سازه‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که این موضوع از توانمندی‌های لازم هر مهندس محاسبی می باشد.

 

سرفصل های دوره:

1 -اتصالات جوشی

1-1 تعاریف و الزامات آئین نامه ای و تنش های جوش

1-2 طراحی اتصال ساده با نبشی جان

1-3 طراحی اتصال ساده با نبشی نشیمن

1-4 اتصال صلب تیر به ستون با ورق زیرسری – روسری

1-5 اتصال مهاربندها

1-5-1 مهاربندهای ضربدری

1-5-2 مهاربندهایی به شکل ˅ و ˄

1-5-3 مهاربندهای واگرا و کنترل تیر پیوند

1-6 طراحی صفحه زیرستون

1-6-1 در حالت اتصال مفصلی

1-6-2 در حالت اتصال گیردار

2-اتصالات پیچی

2-1 کلیات و معرفی اتصالات پیچی

2-2 طراحی اتصال ساده با نبشی جان و نبشی نشیمن

2-3 اتصال صلب تیر با فلنج انتهایی

2-4 اتصال صلب تیر به صورت درختی

2-5 اتصالات مهاربندها

2-6 وصله ها در ستون

 

مخاطبان دوره: 

دانشجویان مهندسی عمران

دانش آموختگان مهندسی عمران

سرپرست های اجرایی پروزه

مدیران پروژه

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.