طراحی شبکه های آبرسانی و فاضلاب شهری

سرفصلهای دوره: 

آشنايي و درک اصول تئوری و توانايي طراحی شبکه هاي توزيع آب

مروري بر اصول هيدروليك جريان در لوله ها

مروري بر ضوابط و مباني طراحي شبكه هاي آب شهري

تعيين آب مصرفي شبكه

ضوابط و محدوديت هاي مشخصه هاي شبكه

انواع شبكه هاي آبرساني

بررسي مسايل مختلف متعلقات شبكه (لوله ها، شير آلات، مخازن و …)

اصول طراحي هيدروليكي شبكه هاي توزيع آب

2. آموزش نرم افزار Water GEMS

آشنايي با محيط كاري و دستورات اجرايي نرم افزار

نحوه وارد كردن اطلاعات شبكه به نرم افزار و ترسيم شبكه

ورود اطلاعات مربوطه به پمپ ها شامل ظرفيت پمپاژ، فشار، راندمان، قدرت و تعيين مقدار مصرف برق

ورود اطلاعات مربوط به انواع شيرهاي فشارشكن، قطع و وصل

چگونگي آناليز شبكه توسط نرم افزار و تصحيح احتمالي اطلاعات ورودي

چگونگي نشان دادن نتايج آناليز شبكه و چگونگي مرتب كردن نتايج بر حسب فاكتورهاي مورد نياز

رسم گراف هاي مختلف در ارتباط با فشارهاي گره ها و نشان دادن تغييرات آن ها در زمان هاي مختلف

3. اجراي يك پروژه با استفاده از نرم افزار

شبيه سازي يك شبكه و تحليل آن در حالت مصرف متغير با زمان

تحليل جريان آتش نشاني

طراحي بهينه شبكه

تعريف و اجراي يك پروژه با نرم افزار

4. آشنايي و درک اصول تئوری و توانايي طراحی شبکه هاي فاضلاب

مروري بر اصول هيدروليك جريان در لوله ها

مروري بر ضوابط و مباني طراحي شبكه هاي فاضلاب شهري

تعيين فاضلاب توليدي در شبكه

ضوابط و محدوديت هاي مشخصه هاي شبكه

انواع شبكه هاي فاضلاب

بررسي مسايل مختلف متعلقات شبكه (لوله ها، آدم روها و …)

اصول طراحي هيدروليكي شبكه هاي فاضلاب

5. آموزش نرم افزار Sewer CAD

آشنايي با محيط كاري و دستورات اجرايي نرم افزار

نحوه وارد كردن اطلاعات شبكه به نرم افزار و ترسيم شبكه

ورود اطلاعات مربوطه به اجزاي شبكه

چگونگي آناليز شبكه توسط نرم افزار و تصحيح احتمالي اطلاعات ورودي

چگونگي نشان دادن نتايج آناليز شبكه و چگونگي مرتب كردن نتايج بر حسب فاكتورهاي مورد نياز

رسم گراف هاي مختلف در ارتباط با دبي فاضلاب و نشان دادن تغييرات آن ها در زمان هاي مختلف

6. اجراي يك پروژه با استفاده از نرم افزار

شبيه سازي يك شبكه و تحليل آن در حالت مصرف متغير با زمان

تحليل جريان

مديريت سناريوها

طراحي بهينه شبكه

تعريف و اجراي يك پروژه با نرم افزار

  • نوع دوره : حضوری
  • شروع : 1399/05/02
  • پایان : 1399/04/30
  • مکان : ایران ، تهران ، تهران
  • مدرس : گروه اساتید
  • تعداد جلسات : 5 جلسه
  • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.