برندینگ مکان

برندینگ مکانPlace Branding ، که در لغت به معنای برندسازی برای یک منطقه‌ی جغرافیایی است، به ایجاد یک هویت و چهره‌ی مشخص و متمایز برای یک محل خاص اشاره می کند. بدان معنا که افراد با شنیدن نام آن، ویژگی‌های خاص آن منطقه را به یاد آورند.

برندینگ مکان می‌تواند برای یک مجتمع تجاری، منطقه گردشگری یا توریستی، هتل، برندسازی برای یک محله، منطقه، شهر و یا حتی یک کشور باشد. به عبارت دیگر بزرگی یا کوچکی مکان، معیاری برای برندسازی محسوب نست. اگرچه هر یک نیاز به رویکردهای متفاوتی در برنامه‌ریزی های دارند.

به طور کلی برندینگ مکان شامل ۳ شاخه ی اصلی است:

برندینگ کشور Nation branding

برندینگ شهری City branding

برندینگ منطقه ای Region branding

هدف کلی برندینگ مکان این است که مخاطبان خود را از آنچه در یک محل خاص وجود دارد آگاه کند و پیام خود را به آنها انتقال دهد. برندها، هم برای مشتریان و هم برای سرمایه‌گذارن دارای ارزش ویژه هستند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.