بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان:

به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که به صورت کلی یا جزئی منجر به تغییراتی در ظاهر و بنای ساختمان میشود و هدف از انجام آن معمولا به خاطر فرسودگی ساختمان و یا تغییرات کلی در ساختمان است.معمولا هزینه های بازسازی ساختمان کمتر از ساختمان جدید میباشد.

دوره آموزش بازسازی با محوریت آموزش اجرا (متره و بر آورد و تخریب ، سازه ، تاسیسات)طراحی داخلی (نور ،رنگ ،متریال ،اصلاح  پلان ،چیدمان ) و نرم افزار (اتوکد ،تری دی مکس ،وی ری ) برگزار می شود .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.