بازرسی سازه

آمخاطبان :

بازرسان اسکلت فلزی – بازرسان جوش – مهندسان عمران – نقشه برداری -دانشجویان رشته های عمران

محتوای دوره:

آشنایی با تعاریف

آشنایی با فلزات پرکننده

آشنایی با صلاحیت و آزمون

آشنایی با بازرسی سازه های فولادی

آشنایی با آیین نامه جوشکاری آرماتورهای فولادی

آشنایی با اهمیت جوشکاری در سازه های فلزی

آشنایی با آزمایش های غیر مخرب در صنعت ساختمان

آشنایی با مشخصات فنی اسکلت های فلزی

آشنایی با استاندارد ها و الزامات

آشنایی با اتصالات اصطحکاکی در سازه های فلزی پیچی

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.