امور پیمان و مدیریت قراردادها

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

بحث مبادله قرارداد های فنی شاید از نظر عده ای که مسلط به دستورالعمل ها و اطلاعات مشترک فنی و حقوقی نیستند، کار مشکلی به نظر نرسد، ولی به محض اینکه عهده دار این مسئولیت می گردد مشکلات این راه برای آنها هویدا می شود. یکی ازمواردی که اکثر مهندسین فارغ التحصیل با آن روبرو هستند مسائل فنی و حقوق قراردادی است و همانطور که میدانیم مسائل قراردادی حالت خاصی از مسائل فنی و حقوقی می باشد و نه حقوق محض که توسط متخصصین حقوقی پیگیری و حل شود. لذا فارغ التحصیلان که در زمان تحصیل با ابعاد فنی و حقوقی کمتر روبرو بوده اند با شرکت در این دوره می توانند این بُعد حرفه مهندسی خود را نیز به نحو احسن پرورش دهند.

 

سرفصل های دوره:

• انواع روش های اجرای پروژه ها

• انواع پیمان به لحاظ نوع فعالیت و انواع پیمان های اجرایی

• تعریف طرح عمرانی

• انواع دستور العمل ها، معاملات و مناقصات

• دستور العمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

• دستور العمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها

• انواع صورت وضعیت و ضوابط تهیه و رسیدگی مربوطه

• انواع ردیف های فهرست بها پیش از مناقصه و در حین اجرای عملیات و محدودیت های مربوطه

• مفاهیم و نحوه تنظیم دستور کار و صورتجلسه

• نحوه تنظیم صورت وضعیت های کارکرد و اهم ضرایب پیمان به نحوه اعمال آنها

• دستور العمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها

 

مخاطبان دوره:

دانشجویان مهندسی عمران

دانش آموختگان مهندسی عمران

دانشجویان مهندسی معماری

دانش آموختگان مهندسی معماری

دانشجویان مهندسی مکانیک

دانش آموختگان مهندسی مکانیک

دانشجویان مهندسی برق

دانش آموختگان مهندسی برق

سرپرست های اجرایی پروزه

مدیران پروژه

وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/28
 • پایان : 1399/05/01
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5 جلسه
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/20
 • پایان : 1399/05/17
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/26
 • پایان : 1399/06/20
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس حسین زاده
 • تعداد جلسات : 9 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/06/05
 • پایان : 1399/07/09
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/30
 • پایان : 1399/04/30
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 1 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/12
 • پایان : 1399/06/02
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/25
 • پایان : 1399/07/09
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 12 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/19
 • پایان : 1399/05/02
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 2 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/23
 • پایان : 1399/05/13
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/16
 • پایان : 1399/04/23
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 2 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.