اصول طراحی معماری داخلی

وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/21
 • پایان : 1399/06/01
 • مدرس : پوریا کاظمی
 • تعداد جلسات : 13 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/17
 • پایان : 1399/06/04
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/16
 • پایان : 1399/06/06
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/12
 • پایان : 1399/07/13
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 9 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/02
 • پایان : 1399/08/02
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 23 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/22
 • پایان : 1399/07/06
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 22 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/19
 • پایان : 1399/06/28
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 20 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/20
 • پایان : 1399/05/03
 • مدرس : انوشیروان نورفردی
 • تعداد جلسات : 3 جلسه
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/04
 • پایان : 1399/08/10
 • مدرس : ساسان بساطی
 • تعداد جلسات : 15 جلسه
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/23
 • پایان : 1399/05/13
 • مدرس : پویان روحی
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/01
 • پایان : 1399/06/03
 • مدرس : کاوه منصوری
 • تعداد جلسات : 10 جلسه
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/01
 • پایان : 1399/06/03
 • مدرس : کاوه منصوری
 • تعداد جلسات : 10 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/30
 • پایان : 1399/08/28
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه مدرسان
 • تعداد جلسات : 36 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/06/16
 • پایان : 1399/10/30
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 40 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/02
 • پایان : 1399/06/13
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/25
 • پایان : 1399/06/26
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 10 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/18
 • پایان : 1399/05/22
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5 جلسه
 • موقعیت : شریعتی ، خیابان دولت ، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.