اجرا و ساخت

سر فصل های دوره:
آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی
آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها
شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار
تشریح وظایف مسئول ایمنی
آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق
آموزش عملی
اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی
آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها
آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها
ایمنی کار در ارتفاع
آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق

وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/05/02
 • پایان : 1399/05/23
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/02
 • پایان : 1399/05/16
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 3 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/26
 • پایان : 1399/05/03
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/16
 • پایان : 1399/06/20
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 9 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/19
 • پایان : 1399/06/06
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 8 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/19
 • پایان : 1399/06/06
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 8 جلسه
 • موقعیت : سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم(شهید عبقری)، بلوار بهزادشمالی، نبش باغستان یکم، شماره 12
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/24
 • پایان : 1399/06/20
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس دادالهی بیات
 • تعداد جلسات : 18 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/19
 • پایان : 1399/05/23
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس دادالهی بیات
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/07
 • پایان : 1399/05/21
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس اربابی
 • تعداد جلسات : 3 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/16
 • پایان : 1399/05/13
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس طاهریان
 • تعداد جلسات : 5 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/08
 • پایان : 1399/05/23
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس محمدی
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/04
 • پایان : 1399/06/24
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس نصری
 • تعداد جلسات : 8 جلسه
 • موقعیت : خیابان سهروردی - بالاتر از مطهری - خیابان باغ - پلاک 51
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/06/06
 • پایان : 1399/06/06
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 1 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/28
 • پایان : 1399/06/18
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/23
 • پایان : 1399/11/02
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 24 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/23
 • پایان : 1399/06/20
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 5 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/23
 • پایان : 1399/05/23
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 1 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/16
 • پایان : 1399/05/16
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 1 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/21
 • پایان : 1399/06/11
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/22
 • پایان : 1399/05/29
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 2 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.