آموزش نرم افزارهای متره و برآورد

معرفی دوره:

در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده متره برآورد گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها معمولاً در جدول‌هایی خاص انجام می‌گیرند که به آن‌ها صورت وضعیت گفته می‌شود متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش‌بینی قیمت اجرای پروژه‌های عمرانی کاربرد دارد.

 

مخاطبان دوره:

کلیه علاقمندان و فعالان حوزه صنعت ساختمان و طرحهای عمرانی

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشتههای عمران، تاسیسات، راهسازی و رشته های مرتبط

مجریان و مدیران پروژهها

کارشناسان و امور مالی و ذی حسابی

کلیه دستگاه های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

 

محتوای دوره:

تعریف متره، تعریف برآورد، انواع متره باز، بسته.

اهمیت متره و برآورد قبل و بعد اجرا.

تعریف پروژه و پیمان عوامل حاکم بر پیمان.

نظامهای حاکم بر پیمان سلسله مراتب عوامل پیمان.

تشریح فازهای پروژه (صفر یک دو سه چهار).

نگاهی کلی به مناقصه و فرآیند انتخاب پیمانکار.

مروری بر شرایط عمومی و خصوصی پیمان و الزامات مهم آن.

تشریح انواع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و قیمت تمام شده.

آشنایی با نحوه آنالیز بها و ارائه پیشنهاد قیمت.

تعریف قیمت پایه و ضرائب پیمان.

معرفی انواع فهارس بها و تاریخچه آن.

تشریح تعدیل و نحوه تنظیم صورت وضعیت مربوطه.

تشریح مقدمه، کلیات و پیوستهای آخرین فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه.

انجام متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت در قالب یک پروژه عملی همراه با تفسیرو تشریح کلیه فصول آخرین نسخه فهرست بها ابنیه.

اسناد باز(تکمیلی): مکاتبات، برنامه زمان بندی تفصیلی، ضمانت نامه ها، دستورکار، صورت مجالس، صورت وضعیت ها و مستندات مالی، گزارش ها، نتایج آزمایشها … ، نقشه های چون ساخت As Built و کارگاهی shop drawing و …

اسناد منضم(اولیه): وافقت نامه،شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمان بندی کلی،برآورد مقادیر کار، فهرست بها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، نقشه های اجرایی.

تشریح فاز سه تعاریف مرتبط با صورت وضعیت: تحویل زمین(کارگاه)، تجهیزات و برچیدن، شروع عملیات،برنامه زمان بندی تفصیلی، ملاک شروع و پایان پیمان، مدت پیمان، تاخیرات، تحویل موقت، رفع نقص، تحویل قطبی، انواع صورت وضعیت(موقت،ماقبل قطعی، قطعی)، مدت(دوره)کارکرد،مبلغ کارکرد، مصالح پای کار، انواع تضامین، اعداد و ارقام کسورات صورت وضعیت.

  • نوع دوره : حضوری
  • شروع : 1399/05/16
  • پایان : 1399/06/06
  • مکان : ایران ، تهران ، تهران
  • مدرس : گروه اساتید
  • تعداد جلسات : 4 جلسه
  • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.