آزمون های نظام مهندسی

وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/21
 • پایان : 1399/06/22
 • مدرس : ساسان بساطی
 • تعداد جلسات : 10 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/06/01
 • پایان : 1399/06/02
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : گروه اساتید
 • تعداد جلسات : 2 جلسه
 • موقعیت : شریعتی، خیابان دولت، خیابان جلالی، پلاک ۲۰ ، طبقه سوم - واحد ۳
وبینار
 • نوع دوره : وبینار
 • شروع : 1399/04/29
 • پایان : 1399/06/16
 • مدرس : مهندس محمدحسین کاشانی حصار، مهندس روح‌اله واصف
 • تعداد جلسات : 23 جلسه
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/23
 • پایان : 1399/06/10
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس داریوش هادی‌زاده، مهندس روح‌اله واصف
 • تعداد جلسات : 23 جلسه
 • موقعیت : خیابان ارسباران، کوچه پرستو، پلاک 22
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/11
 • پایان : 1399/05/26
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , مهرداد صدیقی , پیمان عراقی
 • تعداد جلسات : 20 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/06/05
 • پایان : 1399/06/19
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , مهرداد صدیقی , محمد محمدی
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/10
 • پایان : 1399/06/14
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , مهرداد صدیقی , محمد محمدی
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/22
 • پایان : 1399/06/24
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , مهرداد صدیقی , محمد محمدی
 • تعداد جلسات : 20 جلسه
 • موقعیت : تهران، آریاشهر
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/18
 • پایان : 1399/06/24
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , مهرداد صدیقی , محمد محمدی
 • تعداد جلسات : 30 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/29
 • پایان : 1399/06/16
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس علیرضا محمدی هاشمی
 • تعداد جلسات : 8 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/21
 • پایان : 1399/05/25
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , پیمان عراقی
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/15
 • پایان : 1399/05/17
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , پیمان عراقی
 • تعداد جلسات : 3 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/20
 • پایان : 1399/05/24
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , پیمان عراقی
 • تعداد جلسات : 6 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/24
 • پایان : 1399/06/17
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی افراسیابی , محمد جواد مهدیزاده , پیمان عراقی
 • تعداد جلسات : 16 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/05/17
 • پایان : 1399/06/14
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس داریوش هادی زاده
 • تعداد جلسات : 7 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/18
 • پایان : 1399/06/19
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : مهندس داریوش هادی زاده
 • تعداد جلسات : 10 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/06/07
 • پایان : 1399/06/28
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی کریمی آنچه
 • تعداد جلسات : 4 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6
 • نوع دوره : حضوری
 • شروع : 1399/04/17
 • پایان : 1399/06/04
 • مکان : ایران ، تهران ، تهران
 • مدرس : علی کریمی آنچه
 • تعداد جلسات : 8 جلسه
 • موقعیت : تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، جنب تالار وزارت کشور، ساختمان یاس، پلاک 26، همکف، واحد 6

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.